Które miasto było pierwszym azjatyckim miastem, w którym odbył się konkurs olimpijski?

sport