Słonie sumatrzańskie są krytycznie zagrożone – alarmuje organizacja ekologiczna WWF. Przyczyną tej dramatycznej sytuacji jest nadmierne wylesianie. Od 1985 roku obszar występowania słoni sumatrzańskich skurczył się o 70 procent, a ich liczba zmniejszyła się o połowę.

Podgatunek słonia, nazywany słoniem sumatrzańskim (Elephas maximus sumatranus) został uznany przez Międzynarodową Unię ds. Ochrony Przyrody (IUCN) za krytycznie zagrożony. Jest najmniejszym azjatyckim słoniem, u którego rzadko wykształcają się długie ciosy. W naturze żyje zaledwie 2400 do 2800 osobników tego gatunku. Jeśli degradacja środowiska, w którym występują słonie będzie postępować, za 30 lat gatunek ten wyginie.

Więcej informacji: www.sos.wwf.pl