W językoznawstwie eponim to nazwa wyrazu lub wyrażenia, które zostały utworzone od nazwy własnej (np.: historycznej, miejscowej, osobowej). W potocznym rozumieniu jest to zatem taki wyraz, który przeszedł do użycia jako zwykłe określenie, a z początku był po prostu nazwiskiem konkretnej osoby (prysznic od nazwiska jego twórcy, Vincenza Priessnitza), nazwą firmy (nazwa firmy Xerox przeszła do ogólnej nazwy ksero), nazwą miejsca (Lubna Park, od którego pochodzi obecna nazwa lunapark), czy nawet nazwą miasta (gatunek literacki limeryk od miasta Limerick).

Eponimy – przykłady:

- bojkot

pierwotnie: Charles Boycott, który był bezwzględny wobec swoich dzierżawców i w związku z tym nie miał nawet jednego robotnika

obecnie: każde zerwanie stosunków

- prysznic

pierwotnie: Vincenz Priessnitz, twórca pierwszego prysznica

obecnie: nazwa urządzenia do kąpieli

- maraton

pierwotnie: nazwa miejscowości w Grecji (Maraton), z której biegł posłaniec z wiadomością o wygranej bitwie

obecnie: każdy bieg o dystansie 42 195 m

- rower

pierwotnie: brytyjska firma pojazdów mechanicznych Rover, która w końcu XIX w. rozpoczęła taśmową produkcję rowerów

obecnie: pojazd dwukołowy – rower

Więcej informacji: lekcjaliteratury.pl