Adwentyści wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, brata wszystkich ludzi, Zbawcę świata, oraz w Jego Słowo – Pismo Święte czyli Biblię. Adwentyzm stoi na stanowisku trynitaryzmu, czyli wiary w Trójcę Świętą. Wyznaje wiarę w Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Pewność tę czerpie z Pisma Świętego, w którym nauka o Trójcy ma swoje źródło i szerokie oparcie.

Znaczenie dnia sobotniego (żydowski szabat) pochodzi z rąk samego Jezusa, który ustanowił go, aby uczcić Swą ukończoną pracę i przynieść w ten sposób radość ludziom. Jezus kontynuował wychwalanie i czczenie siódmego dnia podczas swego życia na Ziemi. Adwentyści przestrzegają szabatu i tego, jakie wartości ze sobą niesie, poprzez bliski kontakt z Bogiem w modlitwie, a także w czasie pracy, we wzajemnych stosunkach międzyludzkich oraz w cotygodniowym sobotnim nabożeństwie.

Więcej informacji: poznan.adwentysci.org