Który kraj jest jedynym samowystarczalnym krajem w Europie pod względem rolnictwa?

Geografia

przez Carla