Który pierwiastek chemiczny odkrył niemiecki alchemik Hennig Brand w 1669 roku?

nauka

przez Carla