Gołąbek pokoju – symbol pokoju między narodami, używany przez różne ruchy pokojowe po II wojnie światowej, szczególnie chętnie przez sterowaną przez komunistów „Światową Radę Pokoju” i organizacje jej podległe. Gołąb, w rzeczywistości ptak niepokojowego usposobienia, lecz bardzo agresywny wobec innych przedstawicieli swej rodziny gołębiowatych, uzyskał status symbolu pokoju i spokoju już w Starym Testamencie (Gen. 8, 10-11).

Więcej informacji: pl.wikipedia.org