Mofeusz - w mitologii greckiej bóg marzeń sennych. W mitologi pojawia się jedynie kilka wzmianek o Morfeuszu. Jego ojcem był Hypnos, bóg snu, stryjem Tanatos, bóg śmierci, posłaniec Hadesu, zaś braćmi – Ikelos (Fobetor) oraz Fantasos. Tak samo jak ojciec wnikał do snów śmiertelników i ukazywał się jak osoba ukochana. Jego symbolami były zamknięte oko i ciemna korona. Miał związek z Iris, ale nie wiadomo o co dokładnie chodzi.

Więcej informacji: mitologia.fandom.com