Który z kompozytorów klasycznych nosił przydomek Papa przez swoich współczesnych kolegów?

Kultura