Który z sekretarzy generalnych ONZ służył w armii niemieckiej podczas II wojny światowej?

historia

przez Carla