Kurt Waldheim – austriacki polityk i dyplomata, sekretarz generalny ONZ od 1 stycznia 1972 do 31 grudnia 1981 i prezydent federalny Austrii w latach 1986–1992.

Po maturze zaciągnął się do służby wojskowej w armii austriackiej, gdzie ukończył Akademię Konsularną i rozpoczął studia prawnicze, które przerwała II wojna światowa. Podczas wojny służył w Wehrmachcie.

Po zakończeniu wojny wstąpił do służby dyplomatycznej. Był przedstawicielem Austrii we Francji, Kanadzie i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W 1968 r. powołany przez kanclerza Josefa Klausa na stanowisko ministra spraw zagranicznych Austrii, a od roku 1970 pełnił funkcję ambasadora Austrii przy ONZ. W 1972 r. powołany został na stanowisko sekretarza generalnego ONZ, pełnił tę funkcję do roku 1981.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org