Bilingwizm to inaczej dwujęzyczność, czyli biegła znajomość dwóch języków. Dziś, w związku z narastającą tendencją do mieszania się ludności z różnych społeczeństw, dzieci często wychowują się w środowiskach dwujęzycznych: inny język słyszą w domu, a innym muszą się posługiwać w kontaktach ze znajomymi. Takie sytuacje są zupełnie naturalne i nie powinniśmy się przejmować negatywnym wpływem dwujęzyczności na nasze dzieci, gdyż niesie ona ze sobą wiele korzyści.

Więcej informacji: mowimyjak.se.pl