Lachanofobia to strach przed warzywami. Pochodzenie słowa lachno jest greckie (oznaczające warzywa), a fobia to greckie (oznaczające strach). Ogólnie przyjmuje się, że fobie powstają z kombinacji zdarzeń zewnętrznych (tj. Zdarzeń traumatycznych) i wewnętrznych predyspozycji (tj. Dziedziczności lub genetyki). Wiele konkretnych fobii można prześledzić od konkretnego zdarzenia wyzwalającego, zwykle traumatycznych przeżyć we wczesnym wieku. Fobie społeczne i agorafobia mają bardziej złożone przyczyny, które nie są jeszcze w pełni znane. Uważa się, że dziedziczność, genetyka i chemia mózgu łączą się z doświadczeniami życiowymi, aby odgrywać główną rolę w rozwoju fobii. Jak w przypadku każdej fobii, objawy różnią się w zależności od osoby w zależności od poziomu lęku. Objawy zwykle obejmują skrajny niepokój, lęk i wszystko związane z paniką, takie jak duszność, szybkie oddychanie, nieregularne bicie serca, pocenie się, nadmierne pocenie się, nudności, suchość w ustach, nudności, niezdolność do wyrażania słów lub zdań, suchość w ustach i drżenie.

Więcej informacji: common-phobias.com