Mówimy, że coś jest Z PIERWSZEJ RĘKI, kiedy to coś jest nowe i nieużywane lub gdy to coś zostało przekazane bezpośrednio: towar z pierwszej ręki, informacje z pierwszej ręki. Określenie Z DRUGIEJ RĘKI oznacza, że to, o czym mówimy, jest używane lub zostało przekazane za czyimś pośrednictwem, np. mieszkanie z drugiej ręki, dowiedzieć się czegoś z drugiej ręki. W użyciu spotyka się także połączenie „z trzeciej ręki”, stosowane w znaczeniu zbliżonym do Z DRUGIEJ RĘKI. Niektóre słowniki ogólne odnotowują taką konstrukcję, w starannej polszczyźnie jest ona jednak nieakceptowana.

Więcej informacji: www.facebook.com