Niccolò Paganini cechował się niesamowitą umiejętnością gry na jakim instrumencie muzycznym?

Kultura

przez Carla