KV, Köchelverzeichnis – kompletny katalog dzieł Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791). Nazwa pochodzi od nazwiska badacza Ludwiga Rittera von Köchla, członka Salzburg Mozarteum. Ludwig von Köchel opublikował w 1862 Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts – chronologicznie i tematycznie ułożony rejestr dzieł Mozarta, znany jako KV – Köchel-Verzeichnis, czyli Katalog Köchla. Katalog był pierwszym dziełem na taką skalę i z takimi podstawami naukowymi w tle.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org