Epidemia dżumy w Wiedniu (1679) nabrała rozmiaru pandemii, prawdopodobnie ofiarą padło około 76 000 ludzi. Epidemia ta przyczyniła się do legendy o dobrym Augustynie (Lieber Augustin). Augustyn był ulicznym muzykantem, który, jak głosi legenda, pewnej nocy w stanie upojenia alkoholowego wpadł do lochu z ciałami ofiar epidemii. Augustyn nie zaraził się chorobą, co przypisano zbawiennemu wpływowi alkoholu w jego organizmie. Do dzisiaj Augustyn wspominany jest w ludowej przyśpiewce "Oh du lieber Augustin".

Więcej informacji: pl.wikipedia.org