Osierdzie jest zewnętrzną warstwą tkanki, którego organu ściana jest przez nie stworzone?

nauka