Słowo opisujące każdą obcą substancję w ludzkim ciele, która wywołuje odpowiedź immunologiczną:

nauka