Słowo „anoesis” jest rzeczownikiem niezwykłym i jest używane głównie w psychologii dla stanu umysłu składającego się z czystych wrażeń lub emocji bez treści poznawczych. Umysł człowieka znajduje się w stanie świadomości, w którym jest tylko odczucie, ale nie ma myśli. Uważa się, że słowo to pochodzi z Grecji i mówi się, że wyraźnie wyraża negację lub deprywację. W brytyjskim społeczeństwie używano go jako potocznego, oznaczającego „zdrowy rozsądek, zdrowy rozsądek, żartobliwość”. Później użycie anoesis i jej obecne znaczenie jako rzeczownika pojawiło się po angielsku na początku XX wieku.

Więcej informacji: rosedeshaw.com