Zgodnie z "Globalnym raportem konkurencyjności" w zakresie szkolnictwa od 2016 roku najlepszy system edukacyjny ma Finlandia. W ciągu zaledwie 40 lat Finowie stworzyli jeden z najbardziej efektywnych i innowacyjnych systemów szkolnictwa na świecie. Wprowadzona w XX w. reforma oświaty miała charakter kompleksowy i obejmowała różne aspekty funkcjonowania szkoły. Zmiany nie ograniczały się jedynie do modyfikacji programu nauczania, lecz obejmowały również kwestie administracyjne, infrastrukturalne, finansowe i dydaktyczno-wychowawcze. Aktualnie fińskie szkoły mają pełną autonomię w świadczeniu usług edukacyjnych. Nauczyciele - biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów - sami wybierają podręczniki, programy, sposoby przekazywania wiedzy, a także formy oceniania.

Więcej informacji: ideologia.pl