Usługa pociągu Enterprise Express rozpoczęła działalność w 1947 r., między którymi dwiema stolicami?

historia