Kryty wóz (ang. covered wagon) – czterokołowy pojazd zaprzęgowy z płóciennym zadaszeniem rozpiętym na łukowatych pałąkach. Dzięki masowemu użyciu w dziewiętnastowiecznym osadnictwie amerykańskim (zob. np. szlak oregoński) stał się symbolem Dzikiego Zachodu. Oprócz najprymitywniejszych wozów wykonywanych w oparciu o rolnicze furmanki, używano również bardziej przemyślnych konstrukcji. Jedną z najbardziej znanych konstrukcji był wóz typu conestoga, nazwany tak na cześć miasta Conestoga w Pensylwanii, gdzie rozpoczęto jego produkcję w połowie XVIII wieku. Oryginalny wóz conestoga mógł przewieźć naraz nawet sześć ton ładunku. Wersje używane przez migrujących na zachód osadników były uproszczone i lżejsze. Dzięki białemu kolorowi plandek i ich falowaniu na wietrze, wozy te kojarzyły się z żaglowcami i zostały później nazwane przez literatów szkunerami prerii.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org