Osią "Samotni", wokół której obracają się wszystkie wątki akcji, jest proces ciągnący się od wielu lat. Toczy się on przed sądem kanclerskim w Londynie, a sprawa to "Jarndyce przeciwko Jarndyce". W powieści nie ma jednego głównego bohatera; poprzez dzieje licznych mieszkańców współczesnej sobie Anglii Dickens prezentuje nam drobiazgowy opis środowisk społecznych. Jest to powieść, a jednocześnie kronika współczesnego Londynu, przewijają się na jej stronach zarówno ludzie z bogatych rezydencji mieszczańskich, jak i mieszkańcy ohydnych zaułków, które dzisiaj nazwalibyśmy slamsami. Powieść ma ciekawą konstrukcję. Składa się z rozdziałów, w których narratorem jest autor i z "opowiadań Estery", panienki od dziecka wychowywanej wśród obcych, a jednocześnie bardzo bliskich ludzi. Dzięki takiemu układowi osoby i sytuacje są często oceniane z dwóch różnych punktów widzenia. Styl rozdziałów różni się między sobą zasadniczo.

Więcej informacji: www.biblionetka.pl