Letnie igrzyska olimpijskie zaplanowane na lata 1940 i 1944 nie mogły się odbyć – rzecz jasna z uwagi na toczący się światowy konflikt zbrojny. Do wznowienia rywalizacji oficjalnej doszło dopiero w 1948 roku i odbyły się one w Londynie. Organizatorzy zrezygnowali z krzykliwej propagandy i próbowali oszczędzać na wydatkach, choć niezbędne obiekty nie zostały zniszczone podczas wojny. Zagraniczni goście doskonale rozumieli finansowe problemy i w podróż zabierali ze sobą np. 100 ton mięsa (jak Amerykanie), wagon kurzych jaj (Duńczycy), 100 ton owoców (Holendrzy) czy wodę mineralną (Czechosłowacy).

Więcej informacji: historia.org.pl