W którym roku doszło do oficjalnego zjednoczenia Niemiec Wschodnich i Niemiec Zachodnich?

historia

przez Carla