Finlandia widziała, że ich początkowe cele, by stać po stronie Niemiec z Sowietami, nie leżały w interesie Finlandii, więc 3 marca 1945 r. Finlandia oficjalnie wypowiedziała wojnę Niemcom. Pod koniec działań wojennych Finlandii rzeczywiście udało się obronić niepodległość, ale wielkim kosztem; zrzekając się prawie 10% terytorium, w tym drugiego co do wielkości miasta, Viipuri, i wypłacając Związkowi Radzieckiemu dużą część odszkodowań wojennych.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org