W którym roku ukazała się pierwsza książka opisująca język „Esperanto”?

społeczeństwo