Ćwiczenie pięciopalcowe to kompozycja muzyczna przeznaczona głównie do wykonywania wszystkich pięciu palców ręki. Typowym przykładem jest Pianista wirtuozowski Hanona w 60 ćwiczeniach. Chopin napisał szereg etiud (studiów), które są powszechnie uważane za kompozycje muzyczne do trenowania zdolności muzycznych i zręczności palców, zwłaszcza Etiudę opus 10. Innym przykładem ćwiczenia rozwijającego umiejętności muzyczne może być Für Elise, sugerowano, że został napisany jako ćwiczenie do ćwiczenia umiejętności na fortepianie. Od tego czasu został przepisany na wiele innych instrumentów. Technika ta była również częścią badań naukowych. Innym przykładem jest sztuka gry na fortepianie: podejście naukowe George'a A. Kochevitsky'ego, który wyjaśnia niektóre podstawy nauczania gry na fortepianie. W swoim rozdziale o postępowych ideach w XIX-wiecznym nauczaniu wyjaśnia niektóre z pomysłów Chopina.

Więcej informacji: en.wikipedia.org