Chmura jest to dostrzegalny wzrokowo zbiór kropelek wody lub kryształków lodu, wytworzony w powietrzu w wyniku kondensacji lub resublimacji pary wodnej. Aby mogło dojść do powstania chmury powietrze musi osiągnąć dostatecznie dużą wilgotność oraz muszą być w nim obecne tzw. jądra kondensacji (higroskopijne cząstki, mające zdolność międzycząsteczkowego wiązania wody, tzw. aerozole atmosferyczne). Wzrost wilgotności względnej powietrza następuje w wyniku jego ochładzania. Ochładzanie z kolei zachodzi podczas wznoszenia się powietrza ku górze, bądź w efekcie wypromieniowania ciepła z powierzchni ziemi.

Więcej informacji: www.bryk.pl