Pochodzący z Australii dingo to bliski krewny naszego psa, jednak różnią ich liczne kwestie - dingo nie umie szczekać. Dingo to rasa zagrożona, czego głównym powodem są krzyżówki z psami domowymi, których potomstwo jest płodne. Na rodzimych terenach nie są lubiane - farmerzy nie przepadają za dingo ze względu na ich łowne zapędy. W Australii wybudowano tak zwane "Dingo Fence". Jest to płot mający chronić najbardziej zamieszkane tereny kontynentu przez dingo. Zwierzęta te są bardzo mocno tępione ze względu na ogromne straty, jakich potrafią dokonać w ludzkich siedzibach. Po przedostaniu się do zagrody ze zwierzętami gospodarskimi, dingo zabijają je jak gdyby dla zabawy. Co ciekawe, pierwotnie dingo były udomowione. Funkcjonowały jako towarzysze człowieka. Do Australii przywędrowały wraz z falą osadniczą z Azji i tutaj wtórnie zdziczały.

Więcej informacji: www.morele.net