Brytyjska jednostka cieplna (BTU lub Btu) jest jednostką energii używaną do wyrażenia mocy, głównie w systemach wytwarzania pary, ciepła i klimatyzacji. Chociaż jest nadal używana nieoficjalnie w krajach anglojęzycznych (takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania) jej stosowanie uległo zmniejszeniu lub zostało zaniechane w innych częściach świata. W kontekście naukowym BTU zostało w dużej mierze zamienione przez jednostki energii SI, tzn. dżule [J].

Więcej informacji: pl.grundfos.com