Ze względu na różnorodność ekosystemów, którą wyspę nazywano mikrokontynentem?

Geografia

przez Carla