ZIMASSET to skrót od Zimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation. Plan ekonomiczny opracowany przez rząd Zimbabwe jako mapa drogowa transformacji gospodarczej. Plan jest wspierany przez cztery następujące klastry: 1) Bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie 2) rozwój infrastruktury 3) Edukacja 4) Obrona i bezpieczeństwo. Po latach krachu gospodarczego i suszy rząd Zimbabwe przyszedł z tą mapą drogową, aby ukierunkować swoje wysiłki rozwojowe, aby nie stracić kierunku. Wszystkie 26 ministerstw należy do jednego z tych klastrów, w zależności od ich działalności. Dwaj wiceprzewodniczący pełnią rolę nadzorczą klastrów zgodnie z zaleceniami prezydenta i od czasu do czasu składają sprawozdania rządowi. Przykładowo w ramach klastra Bezpieczeństwo żywności i odżywianie rząd podjął koncepcję rolnictwa dowodzenia, w której chętni rolnicy dobrowolnie prowadzili rolnictwo pod rządowym nadzorem po otrzymaniu wkładu i dostarczeniu zbiorów do rządowej rady ds. Marketingu zbóż. Ćwiczenie zostało nadmiernie subskrybowane i zakończyło się sukcesem w właśnie zakończonym sezonie rolniczym.

Więcej informacji: www.newsday.com