Która z tych liczb jest liczbą doskonałą w zakresie teorii liczb?

nauka

przez Carla