Który pierwiastek chemiczny (liczba atomowa - 27) wykorzystywano jako niebieski barwnik?

nauka

przez Carla